General Knowledge

Please follow and like us:
Pin Share

General Knowledge – Present Governors of States (as on August 23, 2015)

State Name Governors Name

1- Andhra Pradesh E. S. L. Narasimhan

2-Arunachal Pradesh Jyoti Prasad Rajkhowa

3-Assam            Padmanabha Balakrishna Acharya

4-Bihar                Ram Nath Kovind

5-Chhattisgarh     Balramji Das Tandon

6-Goa           Mridula Sinha

7-Gujarat   Om Prakash Kohli

8-Haryana Kaptan Singh Solanki

9-Himachal Pradesh Acharya Dev Vrat

10-Jammu and Kashmir    Narinder Nath Vohra

11-Jharkhand              Draupadi Murmu

12-Karnataka            Vajubhai Vala

13-Kerala                   P. Sathasivam

14-Madhya Pradesh Ram Naresh Yadav

15-Maharashtra C. Vidyasagar Rao

16-Manipur    Syed Ahmed

17-Meghalaya  V. Shanmuganthan

18-Mizoram Nirbhay Sharma

19-Nagaland Padmanabha Acharya

20-Odisha S. C. Jamir

21-Punjab Kaptan Singh Solanki

22-Rajasthan Kalyan Singh

23-Sikkim Shriniwas Dadasaheb Patil

24-Tamil Nadu K. Rosaiah

25-Telangana E. S. L. Narasimhan

26-Tripura Tathagata Roy

27-Uttar Pradesh Ram Naik

28-Uttarakhand Krishan Kant Paul

29-West Bengal Keshari Nath Tripathi

Current Lieutenant Governors and Administrators of Union Territories

Office and union territory                                Name

1-Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands A. K. Singh

2-Administrator of Chandigarh                      Kaptan Singh Solanki

3-Administrator of Dadra and Nagar Haveli              Ashish Kundra

4-Administrator of Daman and Diu                     Ashish Kundra

5-Lieutenant Governor of Delhi                    Najeeb Jung

6-Administrator of Lakshadweep                  H. Rajesh Prasad

7-Lieutenant Governor of Puducherry        A. K. Singh

Please follow and like us:
Pin Share
(Visited 23 times, 1 visits today)

Leave a Comment